Beleid

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit twee leden: Lieke Haarhuis (voorzitter, liekehaarhuis@hotmail.com / 06-15548744) en Sharon Spanjaard (lid en secretaris). Dit zijn ouders van kinderen die de peuteropvang Buurse bezoeken. Wil je meer weten over het huishoudelijke reglement van de oudercommissie? Bekijk dan onderstaande document:
Huishoudelijk regelement oudercommissie »

Pedagogisch beleidsplan

Download hier het pedagogisch beleidsplan:
Pedagogisch beleid Peuteropvang Buurse »

Pedagogisch werkplan

Download hier het pedagogisch werkplan:
Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse »

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Download hier het beleidsplan veiligheid en gezondheid:
Beleidsplan veiligheid en gezondheid »

Klachtenreglement

Download hier het klachtenreglement:
Intern Klachtreglement Peuteropvang Buurse »

Inspectierapport GGD

Download hier het inspectierapport van de GGD Twente:
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2015 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2016 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2017 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2018 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2019 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2020 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2021 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2022 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2023 »
Inspectierapport Peuteropvang Buurse 2024 »

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Download hier het reglement:
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Peuteropvang Buurse »

Algemene Verordening Gegevens (AVG)

Download hier de AVG:
Algemene Verordening Gegevens Peuteropvang Buurse »